Chuột quang Logitech có dây

Chuột quang Logitech có dây

  •  quang   dễ dàng cầm giữ, mang lại cảm giác thoải mái, cảm giác và cảm ứng.
  • Điều quan trọng nhất là mang lại hiệu suất tuyệt vời. Không có thời gian lag trong khi đáp ứng hoặc thời gian nhạy cảm của con là khá tốt. 
  • Nó hoạt động trơn tru và phù hợp hoàn hảo trong lòng bàn tay. 


85,800Đ


  •  quang   dễ dàng cầm giữ, mang lại cảm giác thoải mái, cảm giác và cảm ứng.
  • Điều quan trọng nhất là mang lại hiệu suất tuyệt vời. Không có thời gian lag trong khi đáp ứng hoặc thời gian nhạy cảm của con là khá tốt. 
  • Nó hoạt động trơn tru và phù hợp hoàn hảo trong lòng bàn tay.