Khẩu trang 3M 9001

Khẩu trang 3M 9001

 • Khẩu trang 3M 9001
 • Thương hiệu: 3M - Mỹ

  Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn USA

   

  Môi trường sử dụng: Dùng trong môi trường không khí bị ô nhiễm, khói bụi, nhiễm khí độc


Liên hệ


 • Khẩu trang 3M 9001
 • Thương hiệu: 3M - Mỹ

  Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn USA

   

  Môi trường sử dụng: Dùng trong môi trường không khí bị ô nhiễm, khói bụi, nhiễm khí độc