SỔ BUSINESS MÃ: B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-BA

SỔ BUSINESS MÃ: B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-BA

Đặc điểm:       160&240 trang

KT:      Có nhiều kích cỡ khác nhau

ĐL:      70 g/m2

ĐT:      95

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, nẹp góc, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

 


4,800Đ


Đặc điểm:       160&240 trang

KT:      Có nhiều kích cỡ khác nhau

ĐL:      70 g/m2

ĐT:      95

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, nẹp góc, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.