SỔ CLASSIC MÃ: C4 - C6 - KC6 - C8 - KC8 - CA4

SỔ CLASSIC MÃ: C4 - C6 - KC6 - C8 - KC8 - CA4

Đặc điểm:       160-240-400 trang

KT:      10x17-15x21-18x25-21x30 cm

ĐL:      70 g/m2

ĐT:      92 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

 


15,500Đ


Đặc điểm:       160-240-400 trang

KT:      10x17-15x21-18x25-21x30 cm

ĐL:      70 g/m2

ĐT:      92 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.