SỔ CÒNG (GLOBAL A5) OFFiCE 1

SỔ CÒNG (GLOBAL A5) OFFiCE 1

Đặc điểm:       Sổ còng

KT:      180x235 mm

ĐL:      80 g/m2

ĐT:      95 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

 


87,200Đ


Đặc điểm:       Sổ còng

KT:      180x235 mm

ĐL:      80 g/m2

ĐT:      95 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.