SỔ CÔNG VĂN ĐI & ĐẾN CV160 - CV240

SỔ CÔNG VĂN ĐI & ĐẾN CV160 - CV240

 

Đặc điểm:       160&240 trang

KT:      160x230 & 180 x 250 mm

ĐL:      60 g/m2

ĐT:      84-92 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Bìa bồi bóng, giấy 60/84-92 ISO. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe

 


26,800Đ


 

Đặc điểm:       160&240 trang

KT:      160x230 & 180 x 250 mm

ĐL:      60 g/m2

ĐT:      84-92 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Bìa bồi bóng, giấy 60/84-92 ISO. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe