SỔ DA MEETING (GIẤY VÀNG) M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

SỔ DA MEETING (GIẤY VÀNG) M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

Đặc điểm:       200&240 trang

KT:      M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76% ISO

Bìa:     Cao cấp

 

 


18,800Đ


Đặc điểm:       200&240 trang

KT:      M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76% ISO

Bìa:     Cao cấp