SỔ DA PREMIUM 6&8 MÃ 7604-7611

SỔ DA PREMIUM 6&8 MÃ 7604-7611

Đặc điểm:       200&240 trang

KT:      PM6 (150x210) - PM8 (175x250)

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76 ISO

Bìa:     Cao cấp

 


51,000Đ


Đặc điểm:       200&240 trang

KT:      PM6 (150x210) - PM8 (175x250)

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76 ISO

Bìa:     Cao cấp