SỔ DA TIMEVISIBLE (GIẤY VÀNG) D6-K6

SỔ DA TIMEVISIBLE (GIẤY VÀNG) D6-K6

Đặc điểm:       Giấy trắng tự nhiên

KT:      150x210mm

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76% ISO

Bìa:     Cao cấp

 


20,100Đ


Đặc điểm:       Giấy trắng tự nhiên

KT:      150x210mm

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76% ISO

Bìa:     Cao cấp