SỔ TỔNG HỢP MÃ: T8-400 & T8-600

SỔ TỔNG HỢP MÃ: T8-400 & T8-600

Đặc điểm:       400&600 trang

KT:      175x250 mm

ĐL:      70 g/m2

ĐT:      95 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

 


53,700Đ


Đặc điểm:       400&600 trang

KT:      175x250 mm

ĐL:      70 g/m2

ĐT:      95 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

Sổ bìa giả da, chất lượng bền đẹp, giấy viết êm tay, không thấm nhòe.