Vở Class Stylex Hồng Hà - 0412

Vở Class Stylex Hồng Hà - 0412

Mã số: 0412
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2 * 2) mm
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa và tờ lót
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 100 quyển/thùng;


11,800Đ


Mã số: 0412
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2 * 2) mm
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang 200 trang cả bìa và tờ lót
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 100 quyển/thùng;